Read in English

Forældrefri kant

 

Færre mennesker i svømmehallen giver et bedre undervisningsmiljø – derfor vil vi gerne have at forældre, søskende og andre ikke opholder sig i svømmehallen under undervisningen.

Grundene er mange, eksempelvis disse:
Hvad kan man lave i stedet:

Vi ved at flere forældre bruger tiden til andre ting, igen eksempler:

I er naturligvis stadig velkomne til at følge jeres børn igennem omklædningsrummene hvis de har brug for dette, eller gå med ind hvis I har spørgsmål til underviseren.

Periodevis vil vi rigtig gerne invitere jer med ind i svømmehallen, hvor I kan se jeres børn svømme – vi vil med glæde vise jer hvad vi laver med dem.

Vi melder på forhånd ud, når der er åbent for forældre.

 

 

Fewer people in the pool area esult in a better teaching environment – that's why we prefer parents, siblings, and others not to stay in the swimming pool area during the lessons.

The reasons are numerous, including:

What can you do instead: We know that many parents use this time for other activities, for example:

Of course, you are still welcome to accompany your children through the changing rooms if they need it or to come in if you have questions for the instructor.

From time to time, we would like to invite you into the swimming pool so you can watch your children swim – we would be happy to show you what we're doing with them.

We will announce in advance when parents are allowed in.