Read in English

 

Sådan tilmelder du dig

 

Alle kan tilmelde sig til svømmehold i MSF.

Vi har et enkelt motions svømmehold for voksne, men derudover har vi kun hold for børn og unge,For at tilmelde dig eller dit barn til et hold skal du først oprette en profil på dig selv.

 

Vigtigt vedr. oprettelse af profil

 

Du skal først oprette en profil med dine egne oplysninger.

Denne profil opretter du i det eget navn med dine egne oplysninger.

Skal du selv gå til voksensvømning kan du herefter melde dig til holdet.

Har du derimod et barn, som du gerne vil tilmelde skal du oprette dit barn som et Familiemedlem.

Det gør du ved at gå til din profil i menuen. Herefter kan du vælge Tilføj familiemedlem.

 

Når dit barn er oprettet vil du kunne skifte mellem profilerne i menuen, så du kan tilmelde dit barn til det rigtige hold.

 

Har du flere børn, der skal tilmeldes gentager du processen for hvert barn.

 

This is how you sign up

 

Everyone can sign up for swim teams at MSF.

We have a single recreational swim team for adults, but apart from that, we only have teams for children and young people. To sign up yourself or your child for a team, you first need to create a profile for yourself.

 

Important regarding profile creation

 

You must first create a profile with your own details.

This profile should be created in your own name with your own details.

If you are going to attend adult swimming, you can then join the team.

However, if you have a child that you wish to sign up, you need to register your child as a Familiemedlem (family member).

You do this by going to your profile in the menu. From there, you can select "Tilføj familiemedlem" (Add family member).

 

Once your child is registered, you will be able to switch between profiles in the menu so you can sign up your child for the right team.

 

If you have multiple children that need to be signed up, repeat the process for each child.