Read in English

Priser

 

Prisen for at gå til svømning afhænger af hvilket hold du skal tilmeldes.

Alle priser står angivet under hvert hold i holdoversigten.

 

Ratebetaling

Du kan vælge at betale i rater eller du kan vælge at betale for hele året på én gang.

Når du betaler i rater, vil du ved tilmelding blive opkrævet for den første måned.

Herefter vil de resterende rater blive trukket automatisk fra dit kort, hver d. 1. i måneden.

Når sæsonen slutter vil du ikke blive opkrævet for flere rater.

 

Får du et nyt betalingskort skal du huske at opdatere dit kort.

Du får besked på mail, hvis vi ikke har kunne trække den næste rate pga et ugyldigt eller udløbet kort.

 

Rabatter

 

Vi tilbyder følgende rabatter:

 

Familierabat (husstandsrabat):

Familierabat tildeles automatisk, når du tilmelder flere børn.

Du får 20% rabat ved tilmelding af 2. barn

Du får 25 rabat ved tilmelding af 3. barn

Du får 30% rabat ved tilmelding af 4. barn

 

For at systemet automatisk kan udregne rabatten er det derfor vigtig, at du tilmelder dine børn rigtigt.

Se info vedr. oprettelse og tilmelding her.

 


Seniorrabat

Alle over 62 får automatisk fratrukket en rabat på 20%

 

Rabat ved tilmelding til flere hold:

Har samme person lyst til at svømme på flere hold udløses automatisk en rabat på 20% ved tilmelding til andet hold.

 

Har du spørgsmål eller problemer i forbindelse med tilmelding kan du kontakte os her

 

 


Prices

 

The cost of attending swimming depends on which team you sign up for.

All prices are listed under each team in the team overview.

 

Installment Payment

 

You can choose to pay in installments or you can opt to pay for the entire year at once.

When you pay in installments, you will be charged for the first month upon registration.

After that, the remaining installments will be automatically deducted from your card on the 1st of each month.

When the season ends, you won't be charged any further installments.

If you get a new payment card, remember to update your card details.

You'll be notified via email if we couldn't deduct the next installment due to an invalid or expired card.

 

Discounts

We offer the following discounts:

Family discount (household discount):

The family discount is automatically applied when you register multiple children.

You get a 20% discount when registering a 2nd child.

You get a 25% discount when registering a 3rd child.

You get a 30% discount when registering a 4th child.

 

To ensure the system automatically calculates the discount, it's important to register your children correctly.

See information regarding registration and sign-up here.

 

Senior Discount

Everyone over 62 automatically receives a 20% discount.